S01E D51_7 Timolol, kombinasjoner - Combigan

Refusjonsberettiget bruk:

Senking av intraokulært trykk (IOT) hos pasienter med kronisk åpenvinkelglaukom eller okulær hypertensjon som har utilstrekkelig effekt av lokale betablokkere.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
F93Glaukom-
ICDVilkår nr
H40Glaukom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.