S01E D51_5 Timolol, kombinasjoner - Fotil, Fotil Forte

Refusjonsberettiget bruk:

Til nedsettelse av intraokulært trykk. Kronisk åpenvinkel glaukom. Glaukom hos afakipasienter hvor kombinasjonsbehandling er indisert.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
F93Glaukom-
ICDVilkår nr
H40Glaukom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.