S01E D51_4 Timolol, kombinasjoner - Ganfort - flaske

Refusjonsberettiget bruk:

Til nedsettelse av forhøyet intraokulært trykk (IOP) hos pasienter med åpenvinkelglaukom eller okulær hypertensjon som ikke har tilstrekkelig effekt av lokale betablokkere eller prostaglandinanaloger.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
F93Glaukom-
ICDVilkår nr
H40Glaukom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.