S01E D51_3 Timolol, kombinasjoner - Duotrav

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling for nedsettelse av intraokulært trykk hos pasienter med åpen vinkelglaukom eller okulær hypertensjon som ikke responderer tilstrekkelig på topikale betablokkere eller prostaglandinanaloger.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
F93Glaukom-
ICDVilkår nr
H40Glaukom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.