S01E D51_3 Timolol, kombinasjoner - Duotrav

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling for nedsettelse av intraokulært trykk hos pasienter med åpen vinkelglaukom eller okulær hypertensjon som ikke responderer tilstrekkelig på topikale betablokkere eller prostaglandinanaloger.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
F93Glaukom-
ICDVilkårnr.
H40Glaukom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.