S01E D51_11 Timolol, kombinasjoner - Fixopost

Refusjonsberettiget bruk:

Reduksjon av forhøyet intraokulært trykk hos pasienter med åpenvinklet glaukom og okulær hypertensjon, når topikale betablokkere eller prostaglandinanaloger ikke er tilstrekkelig.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
F93Glaukom154
ICDVilkårnr.
H40Glaukom154
Vilkår:
154

Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan bruke øyedråper med konserveringsmiddel.