S01E D51_10 Timolol, kombinasjoner - Duokopt

Refusjonsberettiget bruk:

Reduksjon av forhøyet intraokulært trykk ved åpenvinklet glaukom eller pseudoeksfoliativt glaukom, når kombinasjonsbehandling anses nødvendig.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
F93Glaukom-
ICDVilkårnr.
H40Glaukom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)