S01E D51_1 Timolol, kombinasjoner - Cosopt

Refusjonsberettiget bruk:

Reduksjon av forhøyet intraokulært trykk ved åpenvinklet glaukom eller pseudoeksfoliativt glaukom, når kombinasjonsbehandling anses nødvendig.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
F93Glaukom-
ICDVilkårnr.
H40Glaukom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.