S01E D01_1 Timolol

Refusjonsberettiget bruk:

Til nedsettelse av intraokulært trykk. Kronisk åpenvinkelglaukom. Glaukom hos afakipasienter.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
F93Glaukom-
ICDVilkårnr.
H40Glaukom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)