S01E C54_1 Brinzolamid, kombinasjoner

Refusjonsberettiget bruk:

Til senking av forhøyet intraokulært trykk (IOT) hos voksne pasienter med åpenvinklet glaukom eller okulær hypertensjon der monoterapi gir utilstrekkelig redusert IOT.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
F93Glaukom-
ICDVilkår nr
H40Glaukom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.