S01E C01_2 Acetazolamid

Refusjonsberettiget bruk:

Glaukom. Adjuvans ved epilepsi (petit mal).

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
F93Glaukom-
N88Epilepsi-
ICDVilkårnr.
G40Epilepsi-
H40Glaukom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.