R06A X27_3 Desloratadin - Smeltetablett

Refusjonsberettiget bruk:

Symptomlindring ved allergisk rhinitt og urtikaria. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136, 143
R97Allergisk rinitt143
S98Urticaria143
ICDVilkårnr.
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136, 143
J30Vasomotorisk og allergisk rinitt143
L50Urticaria143
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

143

Refusjon ytes kun til: - barn fra og med 6 år til og med 11 år, og - pasienter som ikke kan svelge tabletter. Dette skal dokumenteres i journalen.