R05C B01_1 Acetylcystein - Inhalasjonsvæske

Refusjonsberettiget bruk:

Cystisk fibrose. Palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
E84Cystisk fibrose-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.