H-resept: R03D X09_1 Mepolizumab

Refusjonsberettiget bruk:

Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonale handlingsprogrammer for Alvorlig astma og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe.

Vilkår:
216

Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.