R03D X05_1 Omalizumab

Refusjonsberettiget bruk:

Tilleggsbehandling av kronisk spontan urticaria hos voksne og ungdom (12 år og over) med utilstrekkelig respons på behandling med H1 antihistaminer.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
S98Urticaria-
ICDVilkår nr
L50Urticaria-
Vilkår:
Ingen spesifisert.