R03D X05_1 Omalizumab

Refusjonsberettiget bruk:

Tilleggsbehandling av kronisk spontan urticaria hos voksne og ungdom (12 år og over) med utilstrekkelig respons på behandling med H1 antihistaminer.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
S98Urticaria-
ICDVilkårnr.
L50Urticaria-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)