R03D C03_1 Montelukast

Refusjonsberettiget bruk:

Tilleggsbehandling ved bronkialastma når behandling med inhalasjonssteroider og kortvirkende beta2-agonist tatt ved behov ikke gir tilstrekkelig kontroll av sykdommen.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R96Astma59, 92
ICDVilkårnr.
J45Astma59, 92
Vilkår:
59

- Kun som tilleggsbehandling ved bronkialastma når behandling med inhalasjonssteroider og korttidsvirkende beta 2-agonist tatt ved behov ikke gir tilstrekkelig kontroll av sykdommen. - Behandlingseffekten skal hos alle brukere evalueres innen tre måneder etter oppstart av behandling. - Behandling av barn under 8 år skal være instituert av spesialist i barne- eller lungesykdom.

92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.