R03D A04_1 Teofyllin - Depottablett 200 mg, 300 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Obstruktive lungesykdommer.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90, 91
R96Astma92
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkår nr
E84Cystisk fibrose-
J43Emfysem90, 91
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90, 91
J45Astma92
Vilkår:
90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

91

Refusjon ytes kun til pasienter med moderat eller alvorlig KOLS (FEV1 < 80 % av forventet verdi).

92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.