R03A L09_1 Formoterol, glykopyrroniumbromid og beklometason - Inhalasjonsaerosol

Refusjonsberettiget bruk:

Vedlikeholdsbehandling ved bronkialobstruksjon, i henhold til preparatomtale.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom-
R96Astma-
ICDVilkårnr.
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom-
J45Astma-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)