R03A L09_1 Formoterol, glykopyrroniumbromid og beklometason

Refusjonsberettiget bruk:

Refusjon ytes til vedlikeholdsbehandling av moderat til alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (FEV1 < 50 % av forventet verdi) hos pasienter som ikke er adekvat behandlet med en kombinasjon av et inhalert kortikosteroid og en langtidsvirkende beta-2-agonist, eller en kombinasjon av en langtidsvirkende beta-2-agonist og en langtidsvirkende muskarinantagonist.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90
ICDVilkårnr.
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90
Vilkår:
90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.