R03A L08_1 Vilanterol, umeklidiniumbromid og flutikasonfuroat

Refusjonsberettiget bruk:

Vedlikeholdsbehandling ved kols, i henhold til preparatomtale.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom-
ICDVilkårnr.
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)