R03A L07_1 Formoterol og glykopyrronbromid

Refusjonsberettiget bruk:

Refusjon ytes kun til pasienter med moderat til alvorlig KOLS (FEV1 mindre eller lik 65 % av forventet verdi)

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90
ICDVilkår nr
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90
Vilkår:
90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.