R03A L04_1 Indakaterol og glykopyrroniumbromid

Refusjonsberettiget bruk:

Refusjon ytes kun til pasienter med moderat til alvorlig KOLS (FEV1 mindre eller lik 65% av forventet verdi)

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90
ICDVilkår nr
J43Emfysem90
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90
Vilkår:
90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.