R03A L03_1 Vilanterol og umeklidiniumbromid

Refusjonsberettiget bruk:

Refusjon ytes kun til pasienter med moderat og alvorlig kols (FEV1 < 65 % av forventet verdi – post bronkodilatator)

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90
ICDVilkårnr.
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90
Vilkår:
90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.