R03A K10_2 Vilanterol og flutikasonfuroat - Astma

Refusjonsberettiget bruk:

Vedlikeholdsbehandling av bronkialastma, der en kombinasjon av langtidsvirkende beta2-agonist og inhalasjonssteroid er indisert.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
R96Astma92
ICDVilkår nr
J45Astma92
Vilkår:
92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.