R03A K08_3 Formoterol og beklometason - astma

Refusjonsberettiget bruk:

Regelmessig behandling av astma når det er behov for et kombinasjonspreparat (kortikosteroid til inhalasjon og langtidsvirkende beta2-agonist) til pasienter der inhalasjonskortikosteroider og korttidsvirkende beta2-agonister til inhalasjon ved behov ikke gir tilstrekkelig kontroll eller til pasienter som allerede er tilstrekkelig kontrollert på både inhalasjonskortikosteroider og langtidsvirkende beta2-agonister.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R96Astma92
ICDVilkårnr.
J45Astma92
Vilkår:
92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.