R03A K08_2 Formoterol og beklometason - astma og kols

Refusjonsberettiget bruk:

Regelmessig behandling av bronkialastma når det er behov for en fast kombinasjon av en langtidsvirkende beta2-agonist og et inhalasjonssteroid for pasienter hvor inhalasjonssteroider og korttidsvirkende beta2-agonister gitt hver for seg ikke har gitt tilstrekkelig kontroll av sykdommen, samt for pasienter hvor et inhalasjonssteroid kombinert med en langtidsvirkende beta2-agonist gitt hver for seg allerede gir tilstrekkelig kontroll av sykdommen.KOLS: Refusjon ytes kun til pasienter med moderat og alvorlig kols (FEV1 < 50 % av forventet verdi)

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90
R96Astma92
ICDVilkårnr.
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90
J45Astma92
Vilkår:
90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.