R03A K07_6 Formoterol og budesonid - KOLS

Refusjonsberettiget bruk:

Refusjon ytes kun til pasienter med moderat og alvorlig KOLS (FEV1 < 60% av forventet verdi)

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90
ICDVilkår nr
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90
Vilkår:
90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.