R03A K07_2 Formoterol og budesonid - Astma og cystisk fibrose

Refusjonsberettiget bruk:

Regelmessig behandling av bronkialastma når det er behov for en kombinasjon av langtidsvirkende beta2-agonist og inhalasjonssteroid: - for pasienter hvor inhalasjonssteroid og korttidsvirkende beta2-agonist ikke gir tilstrekkelig kontroll av sykdommen - for pasienter hvor inhalasjonssteroid kombinert med langtidsvirkende beta2-agonist allerede gir tilstrekkelig kontroll av sykdommen. Cystisk fibrose.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R96Astma92
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkårnr.
E84Cystisk fibrose-
J45Astma92
Vilkår:
92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.