R03A K07_1 Formoterol og budesonid - Astma og KOLS

Refusjonsberettiget bruk:

Regelmessig behandling av bronkialastma når det er behov for en kombinasjon av langtidsvirkende beta-agonist og inhalasjonssteroid for pasienter hvor inhalasjonssteroid og korttidsvirkende beta2-agonister ikke gir tilstrekkelig kontroll av sykdommen samt for pasienter hvor inhalasjonssteroid kombinert med langtidsvirkende beta2-agonist allerede gir tilstrekkelig kontroll av sykdommen. Refusjon ytes kun til pasienter med moderat og alvorlig KOLS (FEV1 < 60% av forventet verdi).

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90
R96Astma92
ICDVilkårnr.
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90
J45Astma92
Vilkår:
90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.