R03A K06_2 Salmeterol og flutikason - Astma og Cystisk fibrose

Refusjonsberettiget bruk:

Vedlikeholdsbehandling av bronkialastma, der en kombinasjon av langtidsvirkende beta2-agonist og inhalasjonssteroid er indisert. Cystisk fibrose.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R96Astma92
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkårnr.
E84Cystisk fibrose-
J45Astma92
Vilkår:
92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.