R03A K06_1 Salmeterol og flutikason - Astma, Cystisk fibrose og KOLS

Refusjonsberettiget bruk:

Vedlikeholdsbehandling av bronkialastma, der en kombinasjon av langtidsvirkende beta2-agonist og inhalasjonssteroid er indisert. Cystisk fibrose. Refusjon ytes kun til pasienter med moderat og alvorlig KOLS (FEV1< 60% av forventet verdi).

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90
R96Astma92
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkårnr.
E84Cystisk fibrose-
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90
J45Astma92
Vilkår:
90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.