R03A C12_1 Salmeterol

Refusjonsberettiget bruk:

Vedlikeholdsbehandling av bronkialastma når behandling med inhalasjonssteroider og kortvirkende beta2-agonist tatt ved behov ikke gir tilstrekkelig kontroll av sykdommen. Bør ikke anvendes som monoterapi eller ved akutte astmaanfall. Vedlikeholdsbehandling ved symptomer på bronkoobstruksjon hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Cystisk fibrose.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90, 91
R96Astma92
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkår nr
E84Cystisk fibrose-
J43Emfysem90, 91
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90, 91
J45Astma92
Vilkår:
90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

91

Refusjon ytes kun til pasienter med moderat eller alvorlig KOLS (FEV1 < 80 % av forventet verdi).

92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.