R01A D58_2 Flutikason, kombinasjoner

Refusjonsberettiget bruk:

Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
R97Allergisk rinitt-
ICDVilkår nr
J30Vasomotorisk og allergisk rinitt-
Vilkår:
Ingen spesifisert.