R01A D11_1 Triamcinolon

Refusjonsberettiget bruk:

Allergisk rhinitt.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R97Allergisk rinitt-
ICDVilkårnr.
J30Vasomotorisk og allergisk rinitt-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)