N07B C02_1 Metadon - Mikstur, tablett

Refusjonsberettiget bruk:

Palliativ behandling i livets sluttfase

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase118, 136
ICDVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase118, 136
Vilkår:
118

Behandling med legemidler uten markedsføringstillatelse skal være instituert i sykehus. Markedsførte alternativer skal ha vært forsøkt, men kan ikke benyttes. Det er ikke nødvendig å prøve andre markedsførte alternativer dersom legen finner at det er åpenbart at slike legemidler ikke dekker pasientens behov.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.