N07A A02_1 Pyridostigmin

Refusjonsberettiget bruk:

Myasthenia gravis.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
N99Myasthenia gravis-
ICDVilkår nr
G70.0Myasthenia gravis-
Vilkår:
Ingen spesifisert.