N06B A12_2 Lisdeksamfetamin - Voksne

Refusjonsberettiget bruk:

Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) hos voksne, som del av et behandlingsopplegg når respons på tidligere metylfenidatbehandling ikke anses som klinisk tilstrekkelig.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
P81Hyperkinetisk forstyrrelse-
ICDVilkårnr.
F90Hyperkinetiske forstyrrelser-
Vilkår:
Ingen spesifisert.