N06B A02_1 Deksamfetamin - Tabletter

Refusjonsberettiget bruk:

Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) hos barn og ungdom (fra 6 til og med 17 år) som del av et behandlingsopplegg når respons på tidligere metylfenidatbehandling ikke anses som klinisk tilstrekkelig.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
P81Hyperkinetisk forstyrrelse163
ICDVilkårnr.
F90Hyperkinetiske forstyrrelser163
Vilkår:
163

Refusjon ytes kun til barn og ungdom fra og med 6 år til og med 17 år.