N06A X16_1 Venlafaksin - Depotkapsel

Refusjonsberettiget bruk:

Depresjoner. Generalisert angstlidelse (GAD).

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
-74Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse-
ICDVilkår nr
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
-F4Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse-
Vilkår:
Ingen spesifisert.