N06A X12_1 Bupropion

Refusjonsberettiget bruk:

Depresjoner

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse142
ICDVilkår nr
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse142
Vilkår:
142

Refusjon ytes kun til pasienter som har forsøkt SSRI eller SNRI med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptable bivirkninger. Dette må dokumenteres i journalen.