N06A X12_1 Bupropion

Refusjonsberettiget bruk:

Depresjoner

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse142
ICDVilkårnr.
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse142
Vilkår:
142

Refusjon ytes kun til pasienter som har forsøkt SSRI eller SNRI med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptable bivirkninger. Dette må dokumenteres i journalen.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)