N06A X03_1 Mianserin

Refusjonsberettiget bruk:

Depresjoner.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
ICDVilkårnr.
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
Vilkår:
Ingen spesifisert.