N06A A09_1 Amitriptylin

Refusjonsberettiget bruk:

Depressiv lidelse. Kroniske, sterke smerter med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Profylaktisk behandling av kronisk spenningshodepine (CTTH). Profylaktisk behandling av migrene. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-71Kroniske, sterke smerter111
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
N89Migrene-
N95Tensjonshodepine-
ICDVilkårnr.
-71Kroniske, sterke smerter111
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
G43Migrene-
G44.2Tensjonshodepine-
Vilkår:
111

Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.