N05B B01_1 Hydroksyzin

Refusjonsberettiget bruk:

Pruritus av forskjellig genese ved for eksempel urticaria og andre allergisk betingede dermatoser. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
S86Seboréisk dermatitt-
S87Atopisk dermatitt/eksem-
S88Kontakt-/allergisk dermatitt IKA-
S89Bleiedermatitt-
S91Psoriasis-
S98Urticaria-
S99Hud/underhud sykdom IKA-
ICDVilkårnr.
-30Annen langvarig og alvorlig hudsykdom-
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
L20Atopisk dermatitt-
L21Seboréisk dermatitt-
L22Bleiedermatitt-
L23Allergisk kontaktdermatitt-
L24Toksisk kontaktdermatitt-
L40Psoriasis-
L50Urticaria-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.