N05B A01_1 Diazepam - Rektalvæske

Refusjonsberettiget bruk:

Epileptiske kramper. Palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
N88Epilepsi-
ICDVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
G40Epilepsi-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.