N05A H03_2 Olanzapin - Depotinjeksjon

Refusjonsberettiget bruk:

Vedlikeholdsbehandling for pasienter med schizofreni som er tilstrekkelig stabilisert under akuttbehandling med oral olanzapin.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-72Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
ICDVilkår nr
-F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
Vilkår:
Ingen spesifisert.