N05A F05_1 Zuklopentiksol - Tablett, dråper

Refusjonsberettiget bruk:

Psykotiske lidelser. Mani. Konfusjons- og urotilstander hos demente. Uro og atferdsforstyrrelser hos utviklingshemmede.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-70Betydelige atferdsproblemer som krever behandling-
-72Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
ICDVilkårnr.
-70Betydelige atferdsproblemer som krever behandling-
-F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
Vilkår:
Ingen spesifisert.