N05A F01_2 Flupentiksol - Depot injeksjonsvæske

Refusjonsberettiget bruk:

Langtidsbehandling av psykotiske lidelser.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-72Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
ICDVilkårnr.
-F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
Vilkår:
Ingen spesifisert.