N05A F01_1 Flupentiksol - Tablett

Refusjonsberettiget bruk:

Psykotiske lidelser. Mani. Atferdsforstyrrelser hos demente. Atferdsforstyrrelser hos utviklingshemmede.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-70Betydelige atferdsproblemer som krever behandling-
-72Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
ICDVilkår nr
-70Betydelige atferdsproblemer som krever behandling-
-F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
Vilkår:
Ingen spesifisert.