N05A E04_2 Ziprasidon - Kapsel

Refusjonsberettiget bruk:

Schizofreni. Behandling av maniske eller blandede episoder av moderat alvorlighetsgrad i forbindelse med bipolar lidelse.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-72Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse173
ICDVilkårnr.
-F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse173
Vilkår:
173

Behandling refunderes når pasienten ikke har oppnådd tilstrekkelig effekt eller har fått uakseptable bivirkninger av minst ett av følgende legemidler: olanzapin, quetiapin eller risperidon. Dette skal dokumenteres i journalen.