N05A D01_4 Haloperidol - Depot injeksjonsvæske

Refusjonsberettiget bruk:

Kroniske psykotiske lidelser.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-72Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
ICDVilkår nr
-F2Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse-
Vilkår:
Ingen spesifisert.