N04B X02_1 Entakapon

Refusjonsberettiget bruk:

Adjuvans til levodopa/benserazid eller levodopa/karbidopa hos pasienter med Parkinsons sykdom og motoriske "end-of-dose"-fluktuasjoner, som ikke kan stabiliseres med disse kombinasjonene.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
N87Parkinsons sykdom44
ICDVilkårnr.
G20Parkinsons sykdom44
Vilkår:
44

Refusjon gis kun i kombinasjon med levodopa/dekarboksylasehemmer hos pasienter med fluktuerende Parkinsons sykdom og motoriske "end-of-dose"-fluktuasjoner som ikke kan stabiliseres med levodopa/dekarboksylasehemmer.