N04B D02_1 Rasagilin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av Parkinsons sykdom, som tilleggsbehandling (med levodopa) hos pasienter med doseavhengige fluktuasjoner.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
N87Parkinsons sykdom44
ICDVilkårnr.
G20Parkinsons sykdom44
Vilkår:
44

Refusjon gis kun i kombinasjon med levodopa/dekarboksylasehemmer hos pasienter med fluktuerende Parkinsons sykdom og motoriske "end-of-dose"-fluktuasjoner som ikke kan stabiliseres med levodopa/dekarboksylasehemmer.